Информации

Седници на совет

Седници на совет 04.07.2022(15-та вонредна седница на совет)

3 прегледи септември 16, 2022 18:21

Седници на совет 27.06.2022(14-та седница на совет/3)

1 прегледи септември 16, 2022 18:10

Седници на совет 27.06.2022(14-та сеница на совет/2)

2 прегледи септември 16, 2022 17:58

Документи

Актуелни вести

Соопштение за јавен увид Анкетен лист за јавен увид Графика УП Трновци,Подино Св.Тодори

До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот. Општина Могила  како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

Информации

Седници на совет

Седници на совет 04.07.2022(15-та вонредна седница на совет)

3 прегледи септември 16, 2022 18:21

Седници на совет 27.06.2022(14-та седница на совет/3)

1 прегледи септември 16, 2022 18:10

Седници на совет 27.06.2022(14-та сеница на совет/2)

2 прегледи септември 16, 2022 17:58

Документи

Сервиси

Архива

0

KM2

0

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ

0

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0

НАСЕЛЕНИЕ

Општина Могила, место во кое секогаш сте добредојдени!

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Општина Могила е земјоделска општина каде што најмногу се произведуваат житариците и полјоделските култури, но не помалку е застапено и сточарството. Од индустриските објекти позначајна е фабриката за производство на готова животинска храна лоцирана во населбата Радобор. На атарот на Општина Могила стопанисува ЗК Пелагонија и тука се наоѓа најголемата сточарска фарма со околу 800 молзни крави…

За Могила во која секој заслужува да живее!

„Наша задача е да ја унапредуваме нашата Општина, да правиме сè за да биде подобро место за живеење“.

– Драганчо Саботковски
   Градоначалник на Општина Могила

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2022. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.