Информации

Седници на совет

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/2)

255 прегледи април 30, 2022 08:47

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/1)

30 прегледи април 30, 2022 08:05

Седници на совет 15.03.2022(10-та седница/4)

13 прегледи април 30, 2022 02:04

Документи

Актуелни вести

ПОКАНА

ПОКАНА Почитувани, Ми претставува чест и задоволство да ве поканам на  трибината „Европски  можности за македонското земјоделство“, наменета за сите лица вклучени во земјоделскиот сектор.

И З В Е С Т У В А Њ Е  Почитувани, Врз основа на Програмата за спорт и култура на Општина Могила за 2022

Информации

Седници на совет

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/2)

255 прегледи април 30, 2022 08:47

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/1)

30 прегледи април 30, 2022 08:05

Седници на совет 15.03.2022(10-та седница/4)

13 прегледи април 30, 2022 02:04

Документи

Сервиси

Настани

Архива

0

KM2

0

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ

0

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0

НАСЕЛЕНИЕ

Општина Могила, место во кое секогаш сте добредојдени!

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Општина Могила е земјоделска општина каде што најмногу се произведуваат житариците и полјоделските култури, но не помалку е застапено и сточарството. Од индустриските објекти позначајна е фабриката за производство на готова животинска храна лоцирана во населбата Радобор. На атарот на Општина Могила стопанисува ЗК Пелагонија и тука се наоѓа најголемата сточарска фарма со околу 800 молзни крави…

За Могила во која секој заслужува да живее!

„Наша задача е да ја унапредуваме нашата Општина, да правиме сè за да биде подобро место за живеење“.

– Драганчо Саботковски
   Градоначалник на Општина Могила

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2022. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.