Информации

Седници на совет

Актуелни вести

Општина Могила го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад Општина Могила го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад. На територијата на

Информации

Седници на совет

Седници на совет 13.11.2023 (36-та седница на совет/2)

14 прегледи декември 13, 2023 19:33

Седници на совет 13.11.2023 (36-та седница на совет/1)

60 прегледи декември 13, 2023 19:26

Сервиси

Учествувај во донесувањето на Буџетот на Општина Могила за 2024 година

Документи

Архива

0

KM2

0

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ

0

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0

НАСЕЛЕНИЕ

Општина Могила, место во кое секогаш сте добредојдени!

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Општина Могила е земјоделска општина каде што најмногу се произведуваат житариците и полјоделските култури, но не помалку е застапено и сточарството. Од индустриските објекти позначајна е фабриката за производство на готова животинска храна лоцирана во населбата Радобор. На атарот на Општина Могила стопанисува ЗК Пелагонија и тука се наоѓа најголемата сточарска фарма со околу 800 молзни крави…

За Могила во која секој заслужува да живее!

„Наша задача е да ја унапредуваме нашата Општина, да правиме сè за да биде подобро место за живеење“.

– Драганчо Саботковски
   Градоначалник на Општина Могила

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2024. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.