Информации

Седници на совет

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/2)

296 прегледи април 30, 2022 08:47

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/1)

48 прегледи април 30, 2022 08:05

Седници на совет 15.03.2022(10-та седница/4)

22 прегледи април 30, 2022 02:04

Документи

Актуелни вести

Се известуваат жителите од населените места во Општина Могила (с.Свето Тодори, с.Трап, с.Будаково, с.Ношпал, с.Добрушево, с.Трновци, с.Мусинци, с.Долна Чарлија, с.Алинци и с.Дедебалци) кои на ден

Информации

Седници на совет

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/2)

296 прегледи април 30, 2022 08:47

Седници на совет 19.04.2022(11-та седница/1)

48 прегледи април 30, 2022 08:05

Седници на совет 15.03.2022(10-та седница/4)

22 прегледи април 30, 2022 02:04

Документи

Сервиси

Настани

Архива

0

KM2

0

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ

0

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0

НАСЕЛЕНИЕ

Општина Могила, место во кое секогаш сте добредојдени!

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Општина Могила е земјоделска општина каде што најмногу се произведуваат житариците и полјоделските култури, но не помалку е застапено и сточарството. Од индустриските објекти позначајна е фабриката за производство на готова животинска храна лоцирана во населбата Радобор. На атарот на Општина Могила стопанисува ЗК Пелагонија и тука се наоѓа најголемата сточарска фарма со околу 800 молзни крави…

За Могила во која секој заслужува да живее!

„Наша задача е да ја унапредуваме нашата Општина, да правиме сè за да биде подобро место за живеење“.

– Драганчо Саботковски
   Градоначалник на Општина Могила

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2022. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.