Јавен повик за предлагање кандидати за членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на Општина Могила

Јавен повик за предлагање кандидати за членови на Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на Општина Могила

javen povik