Информации

Седници на совет

67ма Седница на Совет на Општина Могила

50 прегледи јули 2, 2021 13:09

66та Седница на Совет на Општина Могила

24 прегледи јуни 7, 2021 01:59

64та Седница на Совет на Општина Могила

55 прегледи април 10, 2021 15:38

Документи

Актуелни вести

Информации

Седници на совет

67ма Седница на Совет на Општина Могила

50 прегледи јули 2, 2021 13:09

66та Седница на Совет на Општина Могила

24 прегледи јуни 7, 2021 01:59

64та Седница на Совет на Општина Могила

55 прегледи април 10, 2021 15:38

Документи

Сервиси

Настани

Архива

0

KM2

0

ГОДИНА НА ОСНОВАЊЕ

0

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0

НАСЕЛЕНИЕ

Општина Могила, место во кое секогаш сте добредојдени!

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Општина Могила е земјоделска општина каде што најмногу се произведуваат житариците и полјоделските култури, но не помалку е застапено и сточарството. Од индустриските објекти позначајна е фабриката за производство на готова животинска храна лоцирана во населбата Радобор. На атарот на Општина Могила стопанисува ЗК Пелагонија и тука се наоѓа најголемата сточарска фарма со околу 800 молзни крави…

За Могила во која секој заслужува да живее!

„Наша задача е да ја унапредуваме нашата Општина, да правиме сè за да биде подобро место за живеење“.

– Драганчо Саботковски
   Градоначалник на Општина Могила