Превенција од поплави за заштита на животната средина

  1. Основни податоци за проектот – https://fpep-cbc.mk/mk/the-project/
  2. Потпишување на договор – Линк
  3. Видео за донација на црева за систем капка по капка во Општина Могила – https://www.youtube.com/watch?v=vBZaF_kW7IQ&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98
  4. Видео 1 од проектот – https://www.youtube.com/watch?v=nUMJ2Y8OgJU&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98
  5. Видео 2 од проектот – https://www.youtube.com/watch?v=SkgjAD6kD8A&ab_channel=CenterforCivicInitiativeCCI-%D0%A6%D0%93%D0%98
Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2024. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.