Oдлука за доделени стипендии за студиската 2020-2021 година

Oдлука за доделени стипендии за студиската 2020-2021 година

Претходно Јавен повик бр. 1 -2021 :Јавен повик за прибирање на барања за распределба на средства од буџетот на Општина Могила за 2021 год. наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината