Поставување на мерни столбови за мерење на потенцијал на ветар

Во соработка со ГЕФ Проектот  ( Global Environmental Facility, www.gef-piu.mk )при Светската Банка, а подржан од Министерството за Економија на Р. Македонија и во соработка со локалната власт- општина Могила www.mogila.gov.mk во  Август 2012...

Прочитај повеќе