ОУ „Гоце Делчев“ Могила член на aces – Academy of Central European schools

НОВ ПЕХАР НА ФУДБАЛЕРИТЕ ОД ОУ “ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ – МОГИЛА Aces  е мрежа на централно европски училишта. Целта е да се овозможи дијалог и соработка помеѓу младите луѓе,  членови на  aces  мрежата како и споделување на знаења, меѓусебно  учење и...

Прочитај повеќе