Контакт телефон и меил на административните службеници во општина Могила

Список од контакт телефон и меил на административни службеници во општина Могила: 1. Весна Ристевска – раководител на одделение за финансиски прашања – меил: ristevskav@yahoo.com  бр.тел: 078/484-317 2. Томче Поповски – раководител на...

Прочитај повеќе

Програми за работа на Општина Могила усвоени од Советот на Општината

Програма за Водовод 2018 Програма за животна средина 2018 MOGILA Програма за изградба и реконструкција на улици и патишта 2018 Програма за канализација 2018 Програма за комунални дејности 2018 Програма за ЛЕР 2018 Програма за социјална заштита за...

Прочитај повеќе

Офицер за заштита на лични податоци

Општина Могила го овластува  службеникот вработен во Општина Могила- Даниел Бошевски  за офицер за заштита на личните податоци за самостојно и независно вршење на работитево смисла на члне 26-а од Законот за заштита на личните податоци. службен...

Прочитај повеќе