Контакт телефон и меил на административните службеници во општина Могила

Список од контакт телефон и меил на административни службеници во општина Могила: 1. Весна Ристевска – раководител на одделение за финансиски прашања – меил: vesna.ristevska@mogila.gov.mk  бр.тел: 078/484-317 2. Томче Поповски –...

Прочитај повеќе

Програми за работа на Општина Могила усвоени од Советот на Општината

Програма за Водовод 2018 Програма за животна средина 2018 MOGILA Програма за изградба и реконструкција на улици и патишта 2018 Програма за канализација 2018 Програма за комунални дејности 2018 Програма за ЛЕР 2018 Програма за социјална заштита за...

Прочитај повеќе