Програми на Општина Могила за 2019 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1 годишна програма за отпад годишна програма на Совет на млади план на програми за развој програма за бездомни кучиња Програма за Водовод 2019 (1) програма за волонтери и практиканти Програма за животна средина 2019MOGILA програма за изработка на урбанистички планови Програма за канализација 2019 програма за Комисијата за еднакви […]