Програми за работа на Општина Могила за 2019 година

Програми за работа на Општина Могила за 2019 година

програма за уредување на градежно земјиште 2019 Програма за улично осветление 2019 програма за спорт и култура Програма за социјална заштита за 2019 . (1) програма за работа на Советот Програма за располагање со градежно земјиште -Могила Програма...

Прочитај повеќе

Програми на Општина Могила за 2019 година

Програми на Општина Могила за 2019 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1 годишна програма за отпад годишна програма на Совет на млади план на програми за развој програма за бездомни кучиња Програма за Водовод 2019 (1) програма за волонтери и практиканти Програма за...

Прочитај повеќе