Локален акциски план на општина Могила.

Општина Могила го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад Општина Могила го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад. На територијата на Општина Могила има потреба од воспоставување на основна инфраструктура за собирање, селектирање, третман и преработка, како и отстранување на отпадот. За таа цел, ќе ги зајакнеме обврските на сите чинители […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ

https://nms.org.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/?fbclid=IwAR0GqVN5AsiDpYLycwzryvLd3nZBZm_J8evsEO5rKLR0su3ERnobHRe6tBI

Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2024. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.