РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 72-РАТА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Решение за свикување на 72-ра свечена седница

Претходно Решенија за изменување и дополнување на Решенија за формирање на ИО заИМ во Општина Могила за Локални избори 2021 година