ИЗВЕСТУВАЊЕ!!

После серијата земјотреси кои ја зафатија територијата на Општина Могила на ден 09.01.2022 година и 10.01.2022 година, се повикуваат жителите на Општина Могила кои претрпеле штета, истите да поднесат барање за проценка на штета во просториите на Општина Могила. Во прилог на барањето потребно е да се достави: Имотен лист/ доказ за сопственост(не постар од […]

Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2023. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.