ЈАВНА ОБЈАВА

ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Могила објавува: ЈАВНА ОБЈАВА За уредно доставување на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма/назив за 2020...

Прочитај повеќе