Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година

Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година

Општина Могила ги повикува граѓаните, граѓанските организации и сите заинтересирани групи да учествуваат со свои предлози и идеи со цел изработка на Предлог програма за работењето на о.Могила во 2021 година. Прашалникот ќе биде достапен за...

Прочитај повеќе