Втора форумска сесија во Општина Могила

Втора форумска сесија во Општина Могила

Во Општина Могила се одржа втората форумска сесија во рамките на Проектот “Зајакнување на општинските совети во општина Могила”. На форумот беа презентирани четирите концепти на предлог проектите: 1. Концепт (1)-Дневен центар за...

Прочитај повеќе

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии.

Општина Могила спроведува акции за чистење на диви депонии. Исчистена е дивата депонија во месноста”На прогон” во атарот на населеното место Могила и депонија во населено место Трновци. Да си ја чуваме чиста животната средина и ги...

Прочитај повеќе

Во тек се повеќе инфраструктурни проекти во населените места во Општина Могила

Во тек се повеќе инфраструктурни проекти во населените места во Општина Могила

Општина Могила интензивно работи на реализација на повеќе инфраструктрни проекти, информираат од оваа локална самоуправа. Пристапни патишта за земјоделците во Ношпал, подобрување на теренто во излетничкото место „Дупен Камен“, а во наеленото...

Прочитај повеќе

Реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци

Реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци

Општина Могила доби поддршка за реализација на проект за реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци, преку Бирото за рамномерен развој, во соработка со Пелагониски плански регион со средства од 2019 година во висина од...

Прочитај повеќе

Потпишан договор за пречистителна станица во населено место Добрушево

Потпишан договор за пречистителна станица во населено место Добрушево

На 17.05.2019 година Општина Могила потпиша договор за доделување на средства со Министерство за животна средина и просторно планирање. Средствата ќе бидат наменети за изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица.

Прочитај повеќе

Одржана првата форумска сесија во Општина Могила

Одржана првата форумска сесија во Општина Могила

Денес во општина Могила се одржа првата форумска сесија во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети. Општината овај форум го реализира со поддршка на УНДП и Швајцарската Агенција за развој и соработка. Проектниот фонд е 50 илјади...

Прочитај повеќе