Соопштение до сите граѓани на Oпштина Могила

Соопштение до сите граѓани на Oпштина Могила

ИМ СЕ СООПШТУВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА МОГИЛА ДЕКА ОД 05.03.2019 ГОДИНА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА ЌЕ ОДРЖУВА СОСТАНОЦИ ВО СЕКОЕ НАСEЛЕНО МЕСТО. ГЛАВНИ ТОЧКИ ПО КОИ ЌЕ СЕ РАЗГОВАРА СЕ КЛУЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ГРАЃАНИТЕ...

Прочитај повеќе

Завршни сметки на Општина Могила за 2018 година

Завршни сметки на Општина Могила за 2018 година

Финансиска подршка на ЕЛС Орган на Општината Општинско корисна работа Наменска дотација МСИП-ИПА-06 ЈП за државни патишта Елементарна непогоди Елементарна непогода-поплава Европа за граѓаните Договор за кредит со МБПР Договор за грант – ЕУ...

Прочитај повеќе