Програми за работа на Општина Могила за 2019 година

програма за уредување на градежно земјиште 2019 Програма за улично осветление 2019 програма за спорт и култура Програма за социјална заштита за 2019 . (1) програма за работа на Советот Програма за располагање со градежно земјиште -Могила Програма за ЛЕР 2019 (1) Програма за комунални дејности 2019 Програма за канализација 2019 програма за изработка на […]

Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2024. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.