Директор

Директор

ЗА УЧИЛИШТЕТО Основното училиште ,,Кочо Рацин” Ивањевци е самостојно основно училиште лоцирано во с.Ивањевци, општина Могила. Во составот на ЦОУ Ивањевци работи едно  деветгодишно ПОУ во Долно Српци и пет петтогодишни ПОУ  во Трновци, Св.Тодори...

Прочитај повеќе

Директор

Директор

Наташа Бошковска – Директор на ОУ „Гоце Делчев“ во Могила од 1 ви јуни 2018 година. Своето работно искуство го стекна во ОУ „Гоце Делчев“ – Могила од 2008 год. како одделенски наставник во комбинирани паралелки. Заврши Факултет за...

Прочитај повеќе