Асфалтирање на населено место Лознани

Продолжува асфалтирањето во населено место Лознани. Проектот „Санација и рехабилитација на улици во населено место Лознани, Крак 5 и Крак 6“ е финансиран од Бирото за регионален развој на Р.Македонија и Буџетот на Општина Могила во вредност од...

Прочитај повеќе

Тампонирање во населено место Новоселани

Во тек на реализација е проектот „Набавка, транспорт и вградување на дробен камен – тампон за тампонирање на населеното место Новоселани. Проект целосно финансиран од Буџетот на Општина Могила во вкупна вредност од 395.772,00 денари...

Прочитај повеќе

Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила

Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила

Отворање на Центарот за ран детски развој во населено место Могила. Средствата се обезбедено од Конзулатот на Република Бугарија во Република Македонија со седиште во Битола.

Прочитај повеќе