Продолжува проектот за уредување на коритото на реката Шемница во населено место Могила

На ден 17.07.2017 година беше направен вовед во работа на фирмата МС Конструктор Дооел Битола којa e изведувач на градежните активности. Надзор на проектот е фирмата Столб Дооел Битола. Со средства од Министерството за локална самоуправа и Бирото...

Прочитај повеќе

Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила

Продолжува изградбата на атмосферската и фекалната канализација во населено место Могила. Проект финансиран од Европска инвестициска банка и имплементиран од страна на Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  

Прочитај повеќе