Нова инвестиција во Општина Могила

На ден 28.11.2016 година Градоначалникот на Општина Могила потпиша договор за Грант со Конзулот на Република Бугарија во Битола. Грантот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија и истиот ќе се користи за...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад за Пелагонискиот регион

Се информира јавноста и сите заинтересирани правни и  физички лица од Пелагонискиот регион дека во рамките на проектот „Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски...

Прочитај повеќе