Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци. Проектот е финансиран од USAID во вредност од 1.800.000 денари и опфаќа градежни активности и реконструкција на внатрешните површини – училниците, поставување на дограма и...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ!

СООПШТЕНИЕ Се повикуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) од Општина Могила кои не добиле решение за данок на имот или решение за фирмарина за 2016 година до 15 август 2016год. да се јават во прoсториите на Општина Могила и да си го...

Прочитај повеќе

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Денес 27,07,2016 година се одржа 53-тата Седница на Советот на Општина Могила. Покрај предвидениот дневен ред членовите на Советот го изгласаа Предлог-Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Могила кумулативно од 01,01,2016 до...

Прочитај повеќе

Осветување на Светиот крст во село Вашарејца

На ден 24.07.2016 година (недела) се изврши осветување на Светиот крст во село Вашарејца. Осветувањето на Светиот крст беше реализирано во присуство на Владиката на Преспанско Пелагониската епархија г-дин Петар.и свештени лица кои се во служба на...

Прочитај повеќе

ЗАПОЧНУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАЈГОЛЕМАТА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ОПШТИНА МОГИЛА

Започнува реализацијата на најголемата инвестиција во Општина Могила – на 19.07.2016 година беше потпишан договорот помеѓу Општина Могила – градоначалникот Стево Пивковски и ДГТ „ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица – директор Живко Пандевза...

Прочитај повеќе

Изградба и реконструкција на улици оштетени од поплавите

Поплавите кои во 2015 година ја зафатија територијата на Општина Могила предизвикаја големи штети на патиштата и улиците во Општината. Проектот е целосно финансиран од Европска Унија, со имплементација и техничка поддршка од UNDP. Проектот опфаќа...

Прочитај повеќе

Реконструкција на локални патишта

  Реконструкција на локални патишта од населено место Свето Тодори до врска со регионален пат Р 2335 и  Реконструкција на локален пат Добрушево-Мусинци. Проектот  е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот...

Прочитај повеќе

Реконструкција на регионален пат R 2335 Вашарејца – Бучин

  Во рамките на проектот на Владата на РМ а со поддршка на Општина Могила   во тек на реализација е проектот реконструкција на регионален пат R2335 Вашарејца – Бучин. Изведувач на градежните работи е фирмата Страбаг од Србија.

Прочитај повеќе

Изградба на улица – Крак 3 во населено место Ивањевци

Завршија градежните активности во врска со проектот Изградба на улица Крак 3 во населено место Ивањевци. Проектот се реализира со финансираниска поддрсшка од Биро за регионален развој и Буџетот на Општина Могила,а додека пак како изведувач е...

Прочитај повеќе