Во завршна фаза е грантот добиен од Европската Унија

По барање на Владата на Р. Македонија, Европската Унија се огласи да обезбеди 15,5 милиони евра за развој на руралната инфраструктура. Вкупниот износ на програмата, вклучувајќи го и кофинансирањето од страна на Владата изнесува 20,667 милиони...

Прочитај повеќе

Завршува изградбата и реконструкцијата на улиците оштетени од поплавите

Завршува изградбата и реконструкцијата на улиците оштетени од поплавите кои ја зафатија територијата на Општина Могила. Проктот е целосно финансиран од Европска Унија, со имплементација и техничка поддршка од UNDP. Реконструкција и рехабилитација...

Прочитај повеќе

Нова инвестиција во Општина Могила

На ден 28.11.2016 година Градоначалникот на Општина Могила потпиша договор за Грант со Конзулот на Република Бугарија во Битола. Грантот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија и истиот ќе се користи за...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад за Пелагонискиот регион

Се информира јавноста и сите заинтересирани правни и  физички лица од Пелагонискиот регион дека во рамките на проектот „Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски...

Прочитај повеќе

Заврши реконструкцијата на локалните патишта

Заврши реконструкцијата на локални патишта од населените места Свето Тодори до врска со регионален пат Р 2335 и Реконструкцијата на локалниот пат Добрушево-Мусинци. Проектот е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и...

Прочитај повеќе

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА на работата на ОУ„Браќа Миладиновци“ Добрушево

Во прилог може да ја погледнете Самоевалуацијата на работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ од с.Добрушево. Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во...

Прочитај повеќе

Се реализира барањето на Општина Могила до Министерството за траспорт и врски и Агенцијата за државни патишта

Се реализира барањето на Општина Могила до Министерството за траспорт и врски и Агенцијата за државни патишта За само неколку месеци ветеното на Општина Могила се реализира и се реконструира патот Бучин- Трновци – Ивањевци –...

Прочитај повеќе

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски

Општина Могила домаќин на меѓународната манифестација „КУЛТУРНИ ВИДИЦИ“ посветена на 1.100 години од смртта на Св.Климент Охридски. На манифестацијата присуствуваше актерска екипа на Народниот театар од Прилеп, врвни писатели од Монголија...

Прочитај повеќе

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци

Започна реконструкцијата на ПОУ Браќа Миладиновци во с.Дедебалци. Проектот е финансиран од USAID во вредност од 1.800.000 денари и опфаќа градежни активности и реконструкција на внатрешните површини – училниците, поставување на дограма и...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ!

СООПШТЕНИЕ Се повикуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) од Општина Могила кои не добиле решение за данок на имот или решение за фирмарина за 2016 година до 15 август 2016год. да се јават во прoсториите на Општина Могила и да си го...

Прочитај повеќе