МИО АКТВНОСТИ ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ С. ДОБРУШЕВО, ОПШТИНА МОГИЛА

Во ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Добрушево, општина Могила меѓуетничката интеграција и меѓуетничкиот соживот се практикува подолго време затоа што тоа е двојазично училиште каде наставата се изведува на македонски наставен јазик и турски наставен...

Прочитај повеќе