Општинско корисна работа во Ивањевци 2014

Општина Могила заедно со жителите на с.Ивањеци, изведи 3(три) дневна акција во која се вршеше посипување на банкините покрај ново асфалтираната улица во должина од 256 метри, посипување на пристапни патеки до живеалишта и ископување на истечни...

Прочитај повеќе