Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Трновци

Започна изградбата и на второто по ред повеќенаменско игралиште кое ќе се гради во дворот на ОУ„Кочо Рацин“ во с. Трновци поддржано од општина Могила и Швајцарската агенција за обнова и развој. Изградбата се очекува да заврши до крајот на месец...

Прочитај повеќе

Асфалтирање во с.Могила и с.Будаково

Денес се асфалтираше улица во с.Могила во должина од 100 метра, додека жителите на с.Будаково добија асфалт до верскиот објект со вкупна должина од 175 метра проект финансиран од Општина Могила и АФПЗРР на Р. Македонија.

Прочитај повеќе

Асфалтирање на улици во општина Могила

Започнува асфалтирање на улици во општина Могила – Проект финансиран од АФПЗРР на Р. Македонија Проектот опфаќа  активности за асфалтирање на улици во населените места  Могила, Д.Српци и Беранци во вкупна должина од 1 .000 метри...

Прочитај повеќе

Поставување на мерни столбови за мерење на потенцијал на ветар

Во соработка со ГЕФ Проектот  ( Global Environmental Facility, www.gef-piu.mk )при Светската Банка, а подржан од Министерството за Економија на Р. Македонија и во соработка со локалната власт- општина Могила www.mogila.gov.mk во  Август 2012...

Прочитај повеќе

Нови училишта во с.Долно Српци и с.Будаково Општина Могила

Во Општина Могила се гради новото ОУ„ Кочо Рацин“ во с.Долно Српци каде инвеститор е Министерството за образование и наука на Република Македонија каде на 1-ви септември ќе зазвони и првото училишно ѕвонче. Паралелно на него благодарение на ТИКА...

Прочитај повеќе

Спортски манифестации

Во периодот кога во најголем дел од фудбалските лиги се завршени и вниманието на јавноста е свртена кон светските трансвери, или кај нас кон отпаѓање и опстанок во Могила се одржува традиционалниот турнир во мал фудбал “Турнир Могила”...

Прочитај повеќе

Земјоделие

Населението во општина Могила главно се занимава со земјоделство и сточарство. Членови на домаќинствата кои работат на индивидуални земјоделски стопанства според возраст и пол Вкупно 5262 до 25 год Вк. 763 Ж 376 25-34 Вк. 786 Ж 369 35-44 Вк. 942...

Прочитај повеќе

ЦОУ „Кочо Рацин“

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Основното училиште „Кочо Рацин“ од Ивањевци општина Могила е основано во 1968 година. Во долгогодишната работа има постигнато многубројни резултати во воспитно – образовниот процес за што сведочат многубројните...

Прочитај повеќе

Општи информации

ЦентралноОУ „Гоце Делчев – Могила ЦентралноОУ „Кочо Рацин“ – Ивањевци ЦентралноОУ „Браќа Миладиновци Добрушево подрачни подрачни подрачни ОУ „Гоце Делчев – с.Радобор ОУ „Кочо Рацин“ – с.Трновци ОУ „Браќа Миладиновци -с.Дедебалци ОУ „Гоце Делчев –...

Прочитај повеќе

ОУ „Гоце Делчев“ Могила член на aces – Academy of Central European schools

НОВ ПЕХАР НА ФУДБАЛЕРИТЕ ОД ОУ “ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ “ – МОГИЛА Aces  е мрежа на централно европски училишта. Целта е да се овозможи дијалог и соработка помеѓу младите луѓе,  членови на  aces  мрежата како и споделување на знаења, меѓусебно  учење и...

Прочитај повеќе