ЈАВНА ОБЈАВА за уредно доставување на решенија и опомени за данок на имот и комунална такса за фирма/назив за 2021 година

Јавна објава

Листа опомени данок на имот 2021

Листа опомени фирмарина 2021

Листа на огласени решенија фирмарина 2021

Листа на огласени решенија данок на имот 2021

 

 

 

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 73-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА