Јавен повик за целосно покривање на трошоците за копање и трасирање на септички јами во селата Трап и Будаково

Јавен повик- Субвенционирање на трошоци за копање на септички јами во селата Трап и Будаково

 

Изјава

Претходно Општина Могила објавува конкурс за доделување на стипендии на редовни студенти