Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/Konkurs-Popis2021.pdf

https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx

 

 

Претходно Oдлука за доделени стипендии за студиската 2020-2021 година