ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

Konkurs-Popis2021

https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx

 

Претходно Објава на интерен оглас во Општина Могила