Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.8: Нов 10 (20) kV кабелски вод ни делови на КП бр. 5297, КП бр. 5298/3, КП бр. 5312, КП бр. 5314, КП бр. 5315, КП бр. 5331/3, КП бр. 723, КП бр. 726, КП бр. 728/1, КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила.

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Информации

Седници на совет

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2024. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.