РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 73-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Решение за свикување на 73- тата седница

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 72-РАТА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА