РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 69-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 69-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Претходно ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ