РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 68-МАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 67-МАТА (ИТНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА