РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 67-МАТА (ИТНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 66-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА