РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 64-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

решение за свикување на 64-тата седница

Претходно СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 4/2021