РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 63-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

решение за свикување на 63-та седница

Претходно СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 3/2021