РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 61-ВАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

решение за свикување на 61 -ва седница

Претходно Службен гласник на општина Могила вондреден/2021