Решение за свикување на 60-тата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (15)

Претходно Решение за свикување на 59-тата седница на советот на Општина Могила