Решение за свикување на 59-тата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (14)

Претходно Решение за свикување на 58-мата седница на советот на Општина Могила