Решение за свикување на 58-мата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница 6 (1)

Претходно Решение за свикување на 57-мата седница на советот на Општина Могила