Решение за свикување на 57-мата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (13)

Претходно Решение за свикување на 56-тата седница на советот на Општина Могила