Решение за свикување на 56-тата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (12)

Претходно Решение за свикување на 55-тата седница на советот на Општина Могила