Решение за свикување на 55-тата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (11)

Претходно Решение за свикување на 54-тата седница на советот на Општина Могила