Решение за свикување на 54-тата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (10)

Претходно Решение за свикување на 52-рата седница на советот на Општина Могила