Решение за свикување на 52-рата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (9)

Претходно Решение за свикување на 51-вата седница на советот на Општина Могила