Решение за свикување на 51-вата седница на советот на Општина Могила

решение за свикување на седница (8)

Претходно Повик за поднесување на понуди (ППП)